Bojan Petrovic(FP): Interpellation till Marie-Louise Dangardt angående arbetsbetyg

Hofors 2012 -09-21
 
Hofors Kommun har regler om hur man ska göra när någon ber om ett arbetsbetyg.Dessa avser att 
garantera att anställda som slutar ska få betyg så de kan gå vidare i livet.
 
Frågor
1. Vad säger dessa regler om hur det ska gå till om någon anställd som slutar begär arbetsbetyg ?
 
2.Hur ska kommunen göra om den vill avika från dessa regler ?
 
3.Har någon tjänsteman delegation på från reglerna?
I så fall vilken tjänstman och på vilket vis får man göra avvikelser från betygsreglerna?
 
4.Om avvikelser görs från betygsreglerna,får sådana göras utan att de beslutas och meddelas i ett 
överklagningsbart beslut?
 
 

Bojan Petrovic  Folkpartiet Liberalerna Hofors- Torsåker

Share
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.