Arne Evertsson FP: Spara inte pengar på skola/förskola

All min livserfarenhet säger mig att det är fel tillfälle att spara på skolans resurser just nu. Kommunen får en anhörighetsinvandring under den här perioden vilket kan öka antalet skolelever med 5 procent. Långsiktigt är detta positivt för kommunen men på kort sikt skapar detta kostnader inom skolan. Detta kan också innebära ett antal instegsjobb i skolans värld, vilket vore värdefullt.

Lärare/förskolelärare I dagsläget rekryterar Hofors Kommun en stor del av lärarkåren från angränsande kommuner. Inom en två års period blir rekryteringen ännu svårare. Bristen på lärare kommer att utvisa sig väldigt snabbt och att då få lärare som är beredda att pendla till en kommun som inte satsar på skolan är en utopi.

Hos dagens lärarkår är inte löneökningar om 10 000 kronor i månaden någon prioriterad fråga, här handlar det istället om att de önskar förutsättningar att göra ett bra arbete! De önskar sig en bra skolmiljö, motiverade elever, politiker som förstår skolans värld och har respekt för lärarens professionalism. Morgondagens lärare kommer däremot att inse behovet av högre lön för sitt arbete, men här har en liten kommun inte möjlighet att vara ledande.

Hofors Kommun har genomfört stora förändringar under de senaste åren i skolans verksamhet. Neddragning av lokaler är ett exempel (Hagaskolan, Bodås).

Den framtida utmaningen att rekrytera kompetent personal till våra skolor/förskolor blir en rejäl utmaning och visar inte Hofors Kommun att man satsar på och värderar utbildning, så blir rekryteringsarbetet svårt.

Hofors Kommun måste skaffa sig en målbild av Gästriklands bästa skola, vård och omsorg och dessutom marknadsföra sig mot omvärlden. Lyckas vi med det budskapet samt att leva upp till detta så får vi människor att bo kvar men också andra människor att flytta hit. Orten har en väldigt låg kostnadsbild när det gäller boende och att arbetspendla till närliggande orter är genomförbart. För de flesta människor är skola, vård och omsorg områden man granskar om man är intresserad av att flytta till ny ort.

 

Arne Evertsson Folkpartiet Hofors/Torsåker

 

 

Share
Posted in Debatt | Leave a comment

Arne Evertsson: Kom och ta en fika med mig Xamuel Halfvars (V)

Hej Xamuel!

Jag har förmånen att få träffa närmare 1000 Hofors/Torsåkersbor dagligen och för oss som är samhällsintresserade innebär dessa möten många intressanta synpunkter.
Många människor har anhöriga, unga, grannar, bekanta, släktingar som står långt ifrån den arbetsmarknad som finns i regionen. Vi ser också att för många som bosatt sig här i Hofors men är utomeuropeiskt födda tar det idag lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden.
Du berättar lite grann om era förslag till åtgärder men det jag efterlyser är hur vi tillsammans kan förbättra situationen för arbetslösa Hoforsbor.
Jag konstaterade i min debattartikel att riksdagsmännen/kvinnorna inte kan skapa jobb i Hofors, dessa jobb måste vi själva skapa. Ett bra projekt som presenteras av Swedbank och Arbetsförmedlingen heter Unga Jobb, och här handlar det om att matcha unga arbetslösa människor mot en praktikplats.
Här handlar det inte om ”vanlig praktik” utan tanken är att matchningen ska vara långsiktig.
Många unga har inte en lång arbetslivserfarenhet att fylla sitt ”CV” med och här får man chansen att prova på en bransch som man är intresserad, nyfiken på, vilket man därefter kanske kan komplettera med en utbildning mot. Titta gärna på det här konceptet som heter Unga Jobb.
Jag skrev några rader om att vi behöver lyfta frågan om företagsklimatet i Hofors. Jag tänker då inte på några undersökningar som görs i politiska syften utan hänvisar till en årlig undersökning där företagare i Hofors/Torsåker får betygssätta vårt företagsklimat.
Jag tror att: Lyftar man frågan, gör studiebesök till ex. Ockelbo och Söderhamn som jobbat med den här frågan och också i företagens ögon blivit mycket bättre, så är det en god början.
Hofors/Torsåker behöver fler entreprenörer, idag är det i små och medelstora företag som nya jobb ofta skapas.
Upphandling för kommunen och närstående bolag, här tar jag också att man med en tydlig policy kan bidra till att finna enklare jobb, både på lång och kort sikt.
Med sociala krav kan vi säkert hjälpa en del människor som fastnat i långtidsarbetslöshet. Det finns idag många äldre med en låg utbildningsnivå och en arbetslivserfarenhet som inte stämmer med dagens arbetsmarknad.
Jag tror att vi behöver vända på ett antal stenar, kanske inte stirra oss blind på blockpolitik. Våra lokala jobb här i Hofors skapas inte i Stockholm utan tillsammans måste vi hitta individuella lösningar så att utbildning och arbetstillfällen går hand i hand.
Bakom varje siffra och statistik finner vi människor, just nu är arbetsmarknaden iskall men tillsammans med andra samhällsintresserade kan vi säkert göra en hel del.
Jag skulle vilja bjuda dig på en fika Xamuel, tillsammans med t ex en anhörig till en 19årig grabb som spelar Dataspel, men är relativt osocial men charmig.
Vi skulle också kunna ta en fika med en företagare/entreprenör som haft en tung höst och vinter så får vi en upplevelse från det hållet också.
Mötet med människorna i vår kommun är väldigt intressanta och både du och jag lär oss något nytt varje dag.
Arne Evertsson Hofors
Share
Posted in Debatt | 1 Comment

Arne Evertsson (FP): Svar till Xamuel Halfvars (V)

Riksdagsmännen/kvinnorna som fanns i paneldebatten på Folkets Hus var tydliga i sitt budskap till oss besökare. De kan inte ordna jobben till vår ort, de ska skapas underifrån.

I min artikel belyser jag problemet, jag möter dagligen många arbetssökanden som står långt ifrån arbetsmarknaden, men de längtar verkligen efter ett jobb!
I min artikel kan du utläsa minst 3 viktiga faktorer som främjar sysselsättning åt människor som idag står långt från arbetsmarknaden i Hofors/Torsåker.
1.FÖRETAGSKLIMATET.
Varje år ligger vi längst ner i alla undersökningar om företagsklimatet. Var hamnar vi 2013?
2. UPPHANDLING AV KOMMUNALA TJÄNSTER.
Flytta fram positionerna vad gäller att ställa etiska, miljömässiga och framför allt sociala krav vid upphandling!
(Bra exempel: Förslag om köp av Böle Handelsträdgård)
Kolla noga hur kommunen och kommunens närstående bolag kan ställa krav på Socialt ansvar vi större upphandling (viktigt).
3. ATT VI ALLA ANALYSERAR OCH FINNER INSTEGSJOBB I DEN PRIVATA SEKTORN!
//Arne Evertsson, Hofors
Share
Posted in Debatt | 1 Comment

Arne Evertsson: Nya jobb i Hofors

Tack till  Rotary för en intressant debatt om Hofors framtid.

Det kommer att bli en stor utmaning för oss här i Hofors att analysera och finna instegsjobb i den privata sektorn. Det är nödvändigt för att öka sysselsättningen bland svagare grupper på arbetsmarknaden.

Här finns t ex ungdomar och utomeuropeiskt födda, här finns ett stort behov av lite enklare jobb för båda dessa grupper. Jobb med lite lägre förkunskapskrav är viktiga, dels för att det kan bli ett första steg in på arbetsmarknaden men också för att det kan vara en viktig sysselsättning för den som har en kortare utbildning. Många av dessa jobb är viktiga för samhället, bl a för att ge service åt privatpersoner och företag.

Kan vi tillsammans verka för ett förbättrat företagsklimat i vår kommun, så ger vi möjligheter för expansion eller nyetablering av verksamheter, vilket i sin tur lockar till sig större verksamheter vilket i förlängningen bidrar till ett behov av kringtjänster.

Här i dessa verksamheter finns det arbetstillfällen som ofta har lite lägre förkunskapskrav.På det sättet skapas lättillgängliga jobb och en arbetsmarknad där alla kan få plats. Forskning visar att kommuner med gott företagsklimat samtidigt är bra på integration.

Kommunen är också en viktig faktor kring upphandling av varor och tjänster. Här är det viktigt att upphandlingsfunktionen alltid har en tydlig policy för sitt arbete. Tid och resurser för tydliga kvalitetskrav och uppföljning av genomförda upphandlingar. Här finns också möjligheter att flytta fram positionerna vad gäller att ställa etiska, miljömässiga och framför allt sociala krav vid upphandling.

//Arne Evertsson, Hofors

Share
Posted in Debatt | 1 Comment

Xamuel Halfvars: Motion om att utreda och införa farthinder i tätbebyggda bostadsområden

Det är ett problem för många boende i bostadsområden i Hofors kommun att det körs alldeles för fort. Särskilt är detta ett problem för boende med små barn. I mitt eget område, västra Born, upplever både min familj och våra grannar att hastigheten på förbipasserande motorfordon är skrämmande. Det borde vara möjligt att göra något åt detta problem som även återfinns på andra platser i kommunen. Storgatan är ett annat exempel, liksom Göklundsvägen.

 

På Skräddargatan ligger et sk ”mobilt farthinder”, detta farthinder har en positiv effekt på hastigheten längs gatan. Det har även fördelen att det är mobilt, vilket gör det möjligt att ta bort det under vintermånaderna, för att inte förhindra snöröjningen. Det är ett billigt alternativ och är mycket effektivare än blomlådor, som snarare leder till att buskörandet övergår till slalomåkning istället.

 

För platser där bussar kör finns andra alternativ. Med ett sk ”aktivt hinder” som endast aktiveras vid hastighetsöverträdelser, skulle busschaufförernas hälsa sparas, men hastigheten längs gatorna sänkas till acceptabel nivå.

 

Detta är exempel på åtgärder som skulle kunna utredas och i ett senare skede genomföras. Vänsterpartiet Hofors-Torsåker yrkar därför att:

  • Kommunalfullmäktige beslutar att utreda hastigheten längs med ofta trafikerade gator i tätbebyggda bostadsområden.
  • Kommunfullmäktige beslutar att hastighetsbegränsningen i Hofors och Torsåkers tätorter begränsas till 40 km/h.
  • Kommunfullmäktige utreder lämpliga åtgärder för att begränsa hastighetsöverträdelser i de fall då det anses föreligga behov.

Xamuel Halfvars, Vänsterpartiet 

 

 

Share
Posted in Debatt | Leave a comment

Xamuel Halfvars(V): Motion om att införa 10-10-10

Vi har i Sverige stora problem med integrationen, det visar en rapport som sociologen Ryszard Szulkin, sociolog vid Stockholms universitet, nyligen presenterat. Många av problemen med integrationen består i att invandrade till Sverige har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, men även i att lära sig det svenska språket samt att det är svårt för både svenskar och invandrare att få kontakt med varandra.

 

I Hofors har vi dock resurser som skulle kunna vara behjälpliga i att kunna bekämpa dessa integrationsproblem. Detta i form av ett starkt föreningsliv. Genom att erbjuda föreningar ekonomiskt stöd, i utbyte mot att medlemmar ställer upp som samtalspartners i SFI-undervisningen skulle en del av klyftorna kunna överbryggas.

 

Vi i Vänsterpartiet föreslår ett system som skulle öka kontakterna mellan samhället och de nyanlända. Systemet går ut på att tio föreningsmedlemmar ställer upp som samtalspartners åt SFI-elever under tio lektionstimmar, efter fullgjort uppdrag betalar kommunen ut 10 000 kr till föreningen.

 

Med detta system blir alla vinnare, eleverna som får möjlighet att praktisera svenska språket på riktigt och föreningen får ett välbehövligt ekonomiskt tillskott. Föreningsmedlemmarna och eleverna får möjlighet att lära känna varandra, vilket gör att de nyanlända får ett kontaktnät med kopplingar till övriga samhället samtidigt som förståelsen för de nyanlända ökar hos föreningsmedlemmarna. Kommunen kan dessutom eventuellt räkna med att invandrare får större möjligheter att snabbare bli självförsörjande, vilket i första hand är bra för de invandrade själva. Detta system skulle, om det praktiseras, med all säkerhet leda till ökad integration.

 

Vänsterpartiet yrkar därför att:

  • Kommunen inför systemet 10-10-10, enligt vad som anförs i motionstexten

Xamuel Halfvars, Vänsterpartiet 

 

Share
Posted in Debatt | 3 Comments

Folkpartiet vill ha Skattesänkning 2013!

En skattesänkning med 10 öre är viktig för att inleda vägen mot ett mindre betungande skatteetryck för Hofors och Torsåkerborna. Det är kommuninnevånarnas pengar vi politiker är valda för att sköta på bästa sätt och en viktig princip är att vi inte tar ut mer i skatt än nödvändigt.Detta är viktigt att komma ihåg då alltför många politiker har en tendes att alltför lätt att göra av med andras-i det här fallet de skattebetalande Hofors och Torsåkerbornas-pengar.

Vi i Folkpartiet vill ge både barn -och utbildningsnämden och socialnämden utökade budgetar för nästa år,vi vill satsa 2,3 miljoner kronor extra på grundskola och fritidshem så att dessa verksamheter ges förutsättningar att hålla en hög kvalitet.

Skattesäkningar har vi ändå råd med i Hofors Kommun eftersom vi fått vinstutbetalning från Hofors Energi AB.Vi  har också fått återbetalning av tidigare inbetalda försäkringspremier. Detta gör att Hofors Kommun i år 2012 går med plus 13,5 miljoner kronor.

Vi i Folkpartiet har andra sätt än skattehöjningar för att hålla nere på kommunens kostnader. Detta kommer inte innebära att vi kommer att göra avkall på målsättningen att bibehålla en god välfärd med en hög kvalitet inom förskola, skola och äldreomsorg här i Hofors och Torsåker.

Arne Evertsson, Bojan Petrovic, Hans Backman

 Folkpartiet Hofors och Torsåker

Share
Posted in Debatt | Leave a comment

Bojan Petrovic(FP): Interpellation till Marie-Louise Dangardt angående arbetsbetyg

Hofors 2012 -09-21
 
Hofors Kommun har regler om hur man ska göra när någon ber om ett arbetsbetyg.Dessa avser att 
garantera att anställda som slutar ska få betyg så de kan gå vidare i livet.
 
Frågor
1. Vad säger dessa regler om hur det ska gå till om någon anställd som slutar begär arbetsbetyg ?
 
2.Hur ska kommunen göra om den vill avika från dessa regler ?
 
3.Har någon tjänsteman delegation på från reglerna?
I så fall vilken tjänstman och på vilket vis får man göra avvikelser från betygsreglerna?
 
4.Om avvikelser görs från betygsreglerna,får sådana göras utan att de beslutas och meddelas i ett 
överklagningsbart beslut?
 
 

Bojan Petrovic  Folkpartiet Liberalerna Hofors- Torsåker

Share
Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Svenskarnas Parti: Det är dags för en förändring i politiken

Jag bor själv inte i Hofors men jag läste ett blogginlägg på Hoforsbloggen.se och inser att det är precis samma sak som utspelar sig i många kommuner runt om i landet. Inlägget handlar om en lekpark som kommunen struntar i att underhålla och det är barnen som blir lidande.

Våra resurser är inte oändliga och när kommunledningen på många platser väljer att höja sina egna löner så måste de samtidigt ta pengar från någon annan del av verksamheten. När de väljer att prioritera bort de små, men ack så viktiga, sakerna som i det här fallet underhåll av en lekplats så är det dags för förändring.

När kommunalråden hellre väljer att ringa polisen än att säga ”tack för hjälpen” när ett konkurrerande parti frivilligt och utan tanke på någon ersättning väljer att utföra det eftersatta underhållet på en skolgård så är det dags för förändring.

När kommunalpolitikerna helt och hållet har tappat kontakten med verkligheten och inte längre ser till invånarnas bästa utan fokuserar på att se om sin egen plånbok först så är det dags för förändring.

Vi skattebetalare förutsätter att få valuta för våra pengar och ansvaret för underhållet ligger på dem. Men vad gör vi när de sviker oss? Om kommunen inte tar tag i problemet, vem gör det då? Vilken del av kommunens verksamhet ska de ta pengar från nästa gång de vill höja sina löner? Att göra i ordning en lekpark är enkelt för både kommunen och oss själva.

Vi i Svenskarnas parti kommer att bli den förändringen som behövs. Vi gör gärna frivilliga insatser över hela landet när kommunerna sviker invånarna. Vi gör det trots att kommunpolitikerna inte visar någon tacksamhet. Vi gör det för att visa våra medmänniskor och oss själva att ingen kan göra allt men alla kan göra något och att man i flera avseenden kan vara en förebild för andra människor då väldigt små saker kan göra stora förändringar.

Vi i Svenskarnas parti erbjuder oss att hjälpa till och göra i ordning lekplatsen som Hoforsbloggen tar upp eftersom kommunen prioriterar annat.

Vi börjar i liten skala och bygger upp en folkgemenskap där vi som svenskar tar ansvar för varandra och vår gemensamma framtid. Vare sig det gäller att samla in kläder till hemlösa, att donera blod, att nattvandra eller att hjälpa till med en sådan enkel sak som att iordningställa en lekpark.

Men vi behöver din hjälp. Vill du vara en del av den förändringen och den nya ljusa framtiden så ansök om medlemskap redan idag.

Rickard Pekkarinen

Svenskarnas parti (SvP)

Share
Posted in Debatt | Leave a comment

Det lönar sig att höja rösten på FramtidHofors.se

Under lördagen publicerade Anna Magnusson, hyresgäst hos Hoforshus ett inlägg här på Framtid Hofors. Frustrerad över att det kommunala hyresbolaget inte lyssnade på ”varningens finger” att det var en svår vattenskada i hennes bostad som dessutom kan misstänkas skapat långvarigt hälsobekymmer.

Efter inlägget hände det saker. Gefle Dagblad gav sig in i leken och ställde Hoforshus mot väggen, man kom och inspekterade skadan i lägenheten och åtgärder skall sättas in omedelbart. Länk till artikel i Gefle Dagblad.

Nu hoppas vi bakom FramtidHofors.se att fler inser nyttan av detta verktyg och höjer rösten och för fram sina åsikter om samhället vi lever i. Vad är bra, vad är mindre bra, vad kan man göra åt det?

Share
Posted in Okategoriserade | Leave a comment